ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Великий Пост)

  ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ: Ας αποκτήσουμε κατάνυξη. Με χαρά να τελούμε τον αγώνα του Σταδίου, κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και όχι με σκυθρωπότητα. Να αποκτήσουμε αγάπη, προσευχή, αγνότητα και ανδρείο φρόνημα. Να έχουμε αποχή, όχι μόνο από τις τροφές, αλλά και

Continue reading

ВСТУПАЯ В СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ…

  ВСТУПАЯ В СВЯТОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ...    Братья мои, наша Святая Церковь готовится ввести нас в подвиг Поста и покаяния, в Великий пост! Наконец-то наша плоть отдохнет от частого вкушения тяжелой пищи... Великий пост помогает и телу, и разуму, и двум составам души (духу и естеству) Утишатся страсти... если,

Continue reading

762 (РАДОСТЬ/ ПЕЧАЛЬ/ ИСКУШЕНИЕ/ СМЕРТЬ)

  762 (РАДОСТЬ/ ПЕЧАЛЬ/ ИСКУШЕНИЕ/ СМЕРТЬ)  Остерегайтесь слишком большой радости (я имею в виду внешнюю радость и слишком большое утешение), ибо это искушение еще более тяжелое, чем печаль. Во время этого искушения человек расслабляет (в неправильном смысле) свою духовную борьбу и умаляет свой духовный «нерв».  Вспомним в этих случаях, что

Continue reading

761 (СТРАСТЬ/ ПАДЕНИЕ/ ПОКАЯНИЕ)

  761 (СТРАСТЬ/ПАДЕНИЕ/ПОКАЯНИЕ)  Почему мы часто подвергаемся своим страстям, этому злу, вошедшему в привычку, хотя решали никогда больше этого не делать?  Это происходит по трем причинам: Отсутствие трезвения, т. е. осторожности и внимания к себе. Благодаря трезвения ты осознаешь опасность в момент искушения. При его отсутствии вы поддаетесь искушению и

Continue reading

О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПАРЛАМЕНТОМ ГРЕЦИИ БРАКА И УСЫНОВЛЕНИЕ ОДНОПОЛЫХ ПАР

  by the historic and glorious monument of the Tomb of the Unknown Soldier on Thursday night, after the final approval of the bill   О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПАРЛАМЕНТОМ ГРЕЦИИ БРАКА И УСЫНОВЛЕНИЕ ОДНОПОЛЫХ ПАР   Братья,   В прошлый четверг (после окончательного одобрения законопроекта «О браке» и «деторождении» однополых пар)

Continue reading

760 (ПАДЕНИЕ/ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ/ ГРЕХ/ ТРЕВОЖНОСТЬ/ ПОКАЯНИЕ/ БОРЬБА)

  760 (ПАДЕНИЕ/ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ/ ГРЕХ/ ТРЕВОЖНОСТЬ/ ПОКАЯНИЕ/ БОРЬБА)  Воистину, нет другого способа избежать вечно повторяющегося греха, как быть осторожным и избегать мелочей (т.е. связанных с ним маленьких отступлений). Как гласят святоотеческие изречения: «Кто заботится о малом, тот не впадет в большее», а «кто презирает малое, тот непременно впадет и

Continue reading

759 (ПРОГРАММА/ ТОЧНОСТЬ/ ПОВОД) (ПРЕПЯТСТВИЯ/ УПОРСТВО/ НЕГАТИВНОЕ УПРЯМСТВО) (БЛИЖНИЙ/ ЛЮБОВЬ/ СОСТРАДАНИЕ) (МОЛИТВА/ ИСИХАЗМ/ БОГ)

  759 (ПРОГРАММА/ ТОЧНОСТЬ/ ПОВОД)  Остерегайтесь повода, который может представить вам враг, и, следовательно, не отступайте легко от своего намеченного дела, чтобы потом не пожалеть об этом. Помните псалом: «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу

Continue reading

758 (ОТЦОВСКИЕ СОВЕТЫ) (ПЛОСТСКИЕ ИСКУШЕНИЯ/ВЗГЛЯДЫ/ПЛОХИЕ МЫСЛИ)

  758 (ОТЦОВСКИЕ СОВЕТЫ)  Если вы будете следовать тому, что мы рекомендуем в наших советах, — я имею в виду Отцовские Советы, — вы непосредственно увидите пользу, вытекающую из их соблюдения (как и наоборот).   (ПЛОСТСКИЕ ИСКУШЕНИЯ/ВЗГЛЯДЫ/ПЛОХИЕ МЫСЛИ)  Вы сталкиваетесь с искушениями плоти? Источником их являются всякие зрелища, возбуждающие плотскую

Continue reading

757 (ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ/ ЗЕМНЫЕ ЗАБОТЫ/ УЧЕНИЕ/ МОЛИТВА)

  757 (ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ/ ЗЕМНЫЕ ЗАБОТЫ/ УЧЕНИЕ/ МОЛИТВА)  - Если вы хотите начать жить духовной жизнью, вы должны обратиться немного к себе и с помощью ежевечернего анализа прошедшего дня отступить от рутинных дневных забот...  - Если вы хотите вести гармоничную духовную жизнь, постарайтесь следовать установленному распорядку.  - Самый лучший способ

Continue reading