017 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

 
 
(Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.
 
Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).
 
017 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)
Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου – Άγιον Όρος)
 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ:
 
1. Πριν την παρουσίαν του Χριστού βασίλευαν στο ανθρώπινο γένος ο διάβολος, η αμαρτία και ο θάνατος. Ο διάβολος απατούσε, η αμαρτία έσφαζε και ο θάνατος έθαπτε.
 
2. Ο Χριστός σαρκώθηκε και μας ελευθέρωσε από την τριπλή αυτή διαβολική τυραννία (διάβολο, αμαρτία, θάνατο).
 
3. Η ωραιότητα που φόρεσε ο Χριστός και η δύναμη που ζώστηκε είναι αυτή αύτη η σάρκα Του, την οποία προσέλαβε στο Πρόσωπό Του, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου. Η αγία σάρκα Του, η ανθρώπινη φύση που πήρε, θεώθηκε εξ άκρας συλλήψεως (από την αρχή δηλ. της σύλληψής της στα σπλάγχνα της Θεοτόκου).
 
4. Με αυτή την σάρκα ο Χριστός πολέμησε και με αυτή νίκησε τον τύραννο διάβολο.
 
5. Το μεγαλύτερο δείγμα της θείας φιλανθρωπίας είναι τα ατίμητα δώρα που μας χαρίζουν το άγιο Βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία (Θεία Κοινωνία). Οι άνθρωποι γίνονται με αυτά θεοί και υιοί Θεού κατά χάρη· ο άνθρωπος πηλός γίνεται ομότιμος με την θεία φύση και ομόθεος.
 
6. Το μυστήριο που ήταν αποκεκρυμμένο διά μέσου των αιώνων και εμφανίστηκε με την σάρκωση του Θεού Λόγου, παρέμεινε τα πρώτα τριάντα χρόνια της επί γης παρουσίας Του στην αφάνεια.
 
7. Ο κατ’ εξοχήν καιρός του Χριστού είναι ο καιρός της θυσίας Του. Γι’ αυτό και τα προσφερόμενα τίμια δώρα παραμένουν στην Θεία Λειτουργία, από την Προσκομιδή μέχρι την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως, καλυμμένα.
 
8. Όταν λέμε ευλογία του Θεού, εννοούμε ότι τα μύρια αγαθά με τα οποία μας πλούτησε.
 
9. Ο Θεός ευλόγησε κατά την Δημιουργία τους Πρωτοπλάστους. Και η μεν Εύα με την παρακοή της εισήγαγε την κατάρα. Ο δε Χριστός με την υπακοή και την θυσία Του έφερε πλούσιες τις ευλογίες του Θεού στους ανθρώπους.
 
10. Ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό Του για να μας υψώσει· πέθανε για να μας καταστήσει αθάνατους· και έγινε κατάρα (κρεμμασθείς στον Σταυρό) για να μας προσκομίσει την θεία ευλογία.
 
11. Όταν ευλογούμε τον Θεό, στην ουσία δεχόμαστε την ευλογία Του· και όταν ο Θεός μας ευλογεί, και πάλιν εμείς παίρνουμε το κέρδος.
 
12. Θέλει ο Θεός να δοξάζεται διά μέσου μας από όλους τους ανθρώπους, όχι γιατί έχει ο Ίδιος να κερδίσει κάτι (αφού είναι ανενδεής), αλλά γιατί έτσι δέχονται πίσω οι άνθρωποι τις θείες ευλογίες.
 
13. Σε κάθε Θεία Λειτουργία η κύρια Ευλογία που δεχόμαστε από τον Θεό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και έτσι διά μέσου Του επιστρέφουμε στην ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κυριακή 02/07/2023
 
 
Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη οθόνη’ (fullscreen) είτε πατώντας διπλό κλικ (double click) πάνω στην εικόνα είτε πατώντας το τετραγωνάκι κάτω δεξιά του βίντεο, αφού πατήσετε πάνω στην εικόνα· είτε ακούγοντας την στο YouTube, πατώντας κάτω αριστερά στο “Watch on YouTube“.

Σημείωση:
Εάν τα γράμματα στο βίντεο δεν φαίνονται καθαρά, πατήστε πάνω στον οδοντωτό τροχό (στο PC), κάτω δεξιά, και αυξήστε το quality (ποιότητα) και μετά Refresh (F5).

Στο κινητό, θα βρείτε το quality (ποιότητα) πατώντας στις 3 κάθετες γραμμούλες πάνω δεξιά.

Καλή ακρόαση και καλή εμπέδωση…

Το YouTube κανάλι μας:
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate