009 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

  009 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)  Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (τα ιερά άμφια): 1. Ο ιερέας (και ο κάθε πιστός) ενδύονται την χάρη του Αγ. Πνεύματος και τον ίδιο τον Χριστό. 2.Ο ιερέας είναι μεσίτης Θεού και ανθρώπων.

Continue reading

008 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

  008 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)  Η Ακολουθία του Καιρού. η) Η ιερωσύνη δύναμις υπηρετική των ιερών. θ) Ώσπερ εν αυτοίς εστώτα τοις ουρανοίς. ι) Των δωρημάτων του Πνεύματος εργαστήριον Κυριακή 29/01/2023     Για να ταιριάσει στην

Continue reading

007 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

  007 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)  Η Ακολουθία του Καιρού. ε) Σταυρός, η του Μονογενούς δόξα. ς) Δοξάσατε τον Θεόν εν τω σώματι υμών. ζ) Υπόμνημα εστιν η εικών Κυριακή 08/01/2023     Για να ταιριάσει στην οθόνη

Continue reading

006 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

  006 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)  Η Ακολουθία του Καιρού. γ) Αεί πάσχα εστί. δ) Θεοτόκος η πύλη. Κυριακή 11/12/2022     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη οθόνη’ (fullscreen) είτε πατώντας

Continue reading

005 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

  005 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)  Εισαγωγικά. Καρποί της Θείας Λειτουργίας:     α) Προετοιμασία του Λειτουργού.     β) "Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός". Κυριακή 27/11/2022     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη

Continue reading

004 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)

  004 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)  Εισαγωγικά. Καρποί της Θείας Λειτουργίας:     α) Η ενσωμάτωση του πιστού στον Χριστό.     β) Συγκρότηση της Εκκλησίας. Κυριακή 20/11/2022     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη οθόνη’ (fullscreen) είτε πατώντας διπλό κλικ (double click) πάνω στην εικόνα

Continue reading

003 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)

  003 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)  Εισαγωγικά. Τι είναι η Θεία Λειτουργία:     β) Θεοφάνεια Τριαδική.     γ) Σύνοδος ουρανού και γης. Κυριακή 13/11/2022     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη οθόνη’ (fullscreen) είτε πατώντας διπλό κλικ (double click) πάνω στην εικόνα είτε πατώντας

Continue reading

002 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)

  002 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)  Εισαγωγικά. 1. Ο λειτουργός 2. Τι είναι η Θεία Λειτουργία:     α) Η "συγκεφαλαίωση του Μυστηρίου της Θείας Οικονομίας". Κυριακή 06/11/2022     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη οθόνη’ (fullscreen) είτε πατώντας διπλό κλικ (double click) πάνω

Continue reading

001 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)

  001 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)  Εισαγωγικά. Η 1η Θεία Λειτουργία έγινε στο Υπερώο των Ιεροσολύμων, λίγο πριν από το Πάθος Του Χριστού, κατά το Μυστικό Δείπνο. Κυριακή 31/10/2022     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη οθόνη’ (fullscreen) είτε πατώντας διπλό κλικ

Continue reading