037 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   037 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ   Σημ.: Για να έχετε όλες

Continue reading

036 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   036 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ   Σημ.: Για να έχετε όλες

Continue reading

035 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   035 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ:   1. Με τη Μεγάλη Είσοδο ο

Continue reading

034 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΥΧΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   034 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   ΕΥΧΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ:   1. Ο ιερεύς, εκ μέρους

Continue reading

033 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΟΙ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΙ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   033 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   ΟΙ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΙ:   1. Σε όλες τις αιτήσεις του

Continue reading

032 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΚΤΕΝΗΣ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   032 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   ΕΚΤΕΝΗΣ:   Οι αιτήσεις που λέγονται στην Εκτενή, μετά

Continue reading

031 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   031 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   ΙΕΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ:   1. "Ορθοί ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου".

Continue reading

030 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   030 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ:   1. Για να κατανοήσουμε τον λόγο

Continue reading

029 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   029 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ:   1. Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Continue reading

028 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)

   (Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.  Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).   028 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου - Άγιον Όρος)   ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ:   Σημ.: Για να έχετε όλες τις

Continue reading