041 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ)

 

(Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.)

Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).

041 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μελέτη του βιβλίου «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (Ιερομονάχου Γρηγορίου – Άγιον Όρος)

ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

  1. Αρχομένης της Αγίας Αναφοράς, θα πρέπει οι πιστοί να στέκουν με φόβο και τρόμο και με κάθε ευλάβεια, όπως ακριβώς ταιριάζει σε ένα που στέκει ενώπιον του Θεού· και ας μην ξεχνούμε, ότι η παρουσία μας ενώπιον του Θεού, γίνεται μαζί με τα ουράνια Αγγελικά τάγματα.

  1. Παράλληλα θα πρέπει να ανυψώσουμε τους λογισμούς μας, που σέρνονται κάτω στην γη, στο υπερουράνιο Θυσιαστήριο· και αυτό θα γίνει αφού απαλλαγούμε από τις ποικίλες βιοτικές μέριμνες.

  1. Τα Τίμια Δώρα δεν προσκομίζονται απλώς πάνω στο γήινο θυσιαστήριο, αλλά ανυψώνονται στο υπερουράνιο Θυσιαστήριο. Αγγελικές Δυνάμεις συμπαρίστανται, καλύπτοντας ευλαβώς, με φόβο και με τρόμο, τα πρόσωπά τους.

  1. Η Αγία δε αυτή Αναφορά θα πρέπει να προσφέρεται από τον ιερέα και τους Πιστούς με ειρήνη και αγάπη. Όταν κανένα πάθος δεν ταράζει την ψυχή, τίποτε δεν την εμποδίζει να είναι γεμάτη αγάπη και έλεος. Τότε γίνεται και η θυσία μας δεκτή και ευάρεστη στον Θεό.

  1. Λέγει στο Ψαλτήρι, “θύσον τω Θεώ θυσίαν αινέσεως”· θυσίαν δηλ. ευχαριστίας, που να γίνεται όχι μόνο με ύμνους και δοξολογίες, αλλά να συνοδεύεται και με έργα.

  1. Ας είναι, με άλλα λόγια, η ζωή μας, ημών των Χριστιανών, τέτοια ώστε να δοξολογείται ο Δεσπότης μας· και τότε προσφέραμε την τέλεια και πρέπουσα θυσία.

  1. Στην Θεία Λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι των δωρεών της Αγίας Τριάδος· κοινωνούμε δηλ. κατ’ αυτήν, την άκτιστη χάρη του Τριαδικού μας Θεού. Και η χάρις αυτή είναι κοινή και για τα τρία Πρὀσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Λέει κάπου ο Χριστός: “πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι (είναι και δικά μου)· δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λήψεται (το Άγιο Πνεύμα) και αναγγελεί υμίν” (με άλλα λόγια, τα έχει από κοινού και το Άγιο Πνεύμα).

  1. Τέλος, ας τονιστεί, ότι αν και είναι άνθρωπος αυτός που προσφέρει τα Τίμια Δώρα, εντούτοις ο Θεός είναι που ενεργεί δι’ αυτού, του ιερέως δηλαδή. Ο Θεός είναι που προσφέρει, που προσφέρεται, και που προσδέχεται την αναίμακτη αυτή Θυσία.

Σημ.: Για να έχετε όλες τις περιλήψεις στην Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας (αρχίζοντας από την Ερμηνεία αρ. 11) πατήστε:

Περιλήψεις Ερμηνείας Θείας Λειτουργίας (κλικ)

Κυριακή 02/06/2024

encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen>

Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη οθόνη’ (fullscreen) είτε πατώντας διπλό κλικ (double click) πάνω στην εικόνα είτε πατώντας το τετραγωνάκι κάτω δεξιά του βίντεο, αφού πατήσετε πάνω στην εικόνα· είτε ακούγοντας την στο YouTube, πατώντας κάτω αριστερά στο “Watch on YouTube“.

Σημείωση: Εάν τα γράμματα στο βίντεο δεν φαίνονται καθαρά, πατήστε πάνω στον οδοντωτό τροχό (στο PC), κάτω δεξιά, και αυξήστε το quality (ποιότητα) και μετά Refresh (F5).

Στο κινητό, θα βρείτε το quality (ποιότητα) πατώντας στις 3 κάθετες γραμμούλες πάνω δεξιά.

Καλή ακρόαση και καλή εμπέδωση…

Το YouTube κανάλι μας:

 

- Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο viber, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
- Πατήστε στο κουμπί “Viber” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και Ρωσική   έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

– Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο WhatsApp, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
– Πατήστε στο κουμπί “WhatsApp” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και   Ρωσική έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate