71η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  71η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 30/10/2022 Προχωρούμε στην 71η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 71 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 33   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

70ή ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  70ή ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 23/10/2022 Προχωρούμε στην 70ή Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 70 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 32   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

69η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  69η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 09/10/2022 Προχωρούμε στην 69η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 69 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 31   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

68η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  68η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 02/10/2022 Προχωρούμε στην 68η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 68 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 30   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

67η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  67η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 25/09/2022 Προχωρούμε στην 67η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 67 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 29   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

66η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  66η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 18/09/2022 Προχωρούμε στην 66η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 66 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 28   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

65η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  65η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 11/09/2022 Προχωρούμε στην 65η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 65 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 27   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

64η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  64η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 04/09/2022 Προχωρούμε στην 64η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 64 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 26   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

63η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  63η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 28/08/2022 Προχωρούμε στην 63η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 63 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 25   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

62α ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  62α ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 21/08/2022 Προχωρούμε στην 62α Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 62 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 24   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading