67η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  67η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 25/09/2022 Προχωρούμε στην 67η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 67 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 29   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

66η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  66η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 18/09/2022 Προχωρούμε στην 66η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 66 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 28   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

65η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  65η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 11/09/2022 Προχωρούμε στην 65η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 65 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 27   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

64η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  64η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 04/09/2022 Προχωρούμε στην 64η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 64 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 26   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

63η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  63η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 28/08/2022 Προχωρούμε στην 63η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 63 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 25   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

62α ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  62α ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 21/08/2022 Προχωρούμε στην 62α Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 62 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 24   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

61η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  61η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 14/08/2022 Προχωρούμε στην 61η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 61 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 23   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

60ή ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  60ή ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 07/08/2022 Προχωρούμε στην 60ή Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 60 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 22   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

59η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  59η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 31/07/2022 Προχωρούμε στην 59η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 59 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 21   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading

58η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

  58η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ Κυριακή 24/07/2022 Προχωρούμε στην 58η Κυριακάτικη Ομιλία για την Ευχή και την εν γένει πνευματική ζωή... 58 ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 20   (ΟΛΕΣ ΟΙ 95 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE-κλικ)     Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το

Continue reading