638 (ΑΡΡΩΣΤΙΑ-ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΘΛΙΨΕΙΣ)

 
638 (ΑΡΡΩΣΤΙΑ-ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ-ΘΛΙΨΕΙΣ)
 
 
Επειδή στον καιρό μας άρχισε να γεμίζει ο Παράδεισος, μέσω των δοκιμασιών των ποικίλων ασθενειών (αφού διαφορετικά δεν μπαίνουμε…· και καλύτερα αρρώστιες, παρά πόλεμος)· θεώρησα καλό να ανατρέξουμε σε προηγούμενες μας Π.Ν., που αναφέρονται στο ιδιαίτερα σύγχρονο αυτό θέμα.
 
Μπείτε στο αρχείο των Πατρικών Νουθεσιών, είτε σε pdf είτε σε word (βλ. Όλες οι Π.Ν.) και κάνετε Εύρεση του λήμματος: ΑΡΡΩΣΤΙΑ
Θα σας βγάλει τις σχετικές Π.Ν. στις οποίες και μπορείτε να ανατρέξετε
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate