640 (ΣΙΩΠΗ-ΗΣΥΧΙΑ-ΠΙΣΤΗ-ΘΕΟΣ-ΑΜΕΡΙΜΝΙΑ)

 
640 (ΣΙΩΠΗ-ΗΣΥΧΙΑ-ΠΙΣΤΗ-ΘΕΟΣ-ΑΜΕΡΙΜΝΙΑ)

Μέσα σ’ αυτή την λεγόμενη εποχή της πληροφορικής… και την κοινωνία της πολυσχιδούς εξωστρέφειας, προσπάθησε να κρατάς σε κάποιο βαθμό και με μέτρο την σιωπή (εννοώ, την έλλογη και εν γνώσει σιωπή). Εσύ δηλαδή και ο Θεός…, να το νοιώθεις αυτό!

Άλλωστε, θα έρθει κάποτε και η ώρα, για τον καθένα μας ξεχωριστά, όπου θα βρεθούμε μόνοι…εμείς και ο Θεός (δηλ. την ώρα του θανάτου μας).

Είπε Γέρων (το αναφέρει στο Γεροντικό, που μιλούσε σε Μοναχούς):
Εάν ο Μοναχός -και κατ’ επέκταση και με κάποια αναλογία ο Χριστιανός- δεν νοιώσει και δεν πιστέψει ότι σ’ αυτό τον κόσμο, σε όλη την κτίση, μόνο αυτός είναι και ο Θεός, δεν θα βρει ποτέ ανάπαυση στην ψυχή του…

(Πιστεύουμε ότι ο αναγνώστης διαθέτει κάποια στοιχειώδη διάκριση· να χρησιμοποιεί δηλ. έλλογα και με διάκριση την θέση αυτή, και δη ο λαϊκός που ζει μέσα στον κόσμο…)

Τέλος, φρόντισε, σε όλα σου τα έργα, να φροντίζεις αφροντίστως και να μεριμνάς αμερίμνως, αν μπορείς να το καταλάβεις και αυτό…
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate