657 (ΥΠΝΟΣ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ)

 
657 (ΥΠΝΟΣ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ)
 
Αν κοιμηθείς με ατακτοποίητη την συνείδηση…, μόλις ξυπνήσεις θα σου εμφανιστεί αμέσως το πταίσμα ως πρωτόνοια (πρώτη σου σκέψη).
 
Αυτό, ακριβώς, αποτελεί απόδειξη, δείγμα και προεικόνιση τι ακριβώς θα επακολουθήσει μόλις “ξυπνήσουμε” και “ανοίξουμε τα μάτια μας”…φεύγοντας από το όνειρο του παρόντος κόσμου και μεταβαίνοντας στην αληθινή και αιώνια ζωή, στον μέλλοντα αιώνα…
 
Αυτομάτως θα παρουσιαστούν μπροστά μας και μέσα μας, όλα τα ατακτοποίητα μας αμαρτήματα και πάθη…
 
Έχοντας αυτά υπόψη σου, φρόντισε πάντοτε να τακτοποιείσαι, βρίσκοντάς τα με την συνείδησή σου (Ματθ. 5, 25-26) και με τον Θεό…(Ιωά. 20, 22-23)
 
Κυρίως, δε, πριν από τον ύπνο, αφού κάνεις τον βραδινό απολογισμό της ημέρας και παίρνοντας τις ανάλογες αποφάσεις σου…
 
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, μόνη σου σκέψη και λόγος όταν κατακλιθείς για να κοιμηθείς, αλλά και μόλις ξυπνήσεις, ας είναι η Ευχή του Ιησού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με».
 
Έτσι, όταν θα έρθει η ευλογημένη εκείνη ώρα, που θα κλίσουν τα μάτια μας και θα ανοίξουν στην πέραν του τάφου ζωή, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και πόθο να επικαλούμαστε το παντοδύναμο και πολυπόθητο Όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού…
 
Αμήν.
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate