660 (ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)

 
660 (ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)
 
Την Κυριακή σου μέρα (όπως και κάθε μεγάλη αργία) να την έχεις για πνευματική σου ωφέλεια, περισυλλογή, ανασύνταξη, μελέτη, προσευχή…
 
Με άλλα λόγια, να την έχεις για σένα και τον Κύριο…
 
Σημείωση:
Το πιο πάνω (για σένα και τον Κύριο) μπορείς να το αναγάγεις και στο:
 
για σένα (μαζί με το έτερο σου ήμισυ) και τον Κύριο!  ή
για σένα (μαζί με την οικογένεια σου) και τον Κύριο!
 
Κάνοντας έτσι, πολλή θα έχεις/έχετε την ωφέλεια…
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate