659 (ΠΛΗΣΙΟΝ-ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ-ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ)

 
659 (ΠΛΗΣΙΟΝ-ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ)
 
Ίσως να ξαναείπαμε κάτι παρόμοιο. Όμως, δεν πειράζει· η επανάληψη είναι μήτηρ της μαθήσεως:
 
Όταν μιλάς, να μιλάς με ταπείνωση, φυσικότητα, ειλικρίνεια, καλή διάθεση και προσγειωμένα.
 
Τώρα μου ήρθε και το Γραφικό:
«Έκαστος ημών τω πλησίον αρεσκέτω εις το αγαθόν προς οικοδομήν.» (Ρωμ. 15, 2)
 
Δηλαδή: Ο καθένας σας ας προσπαθεί να αρέσει στον πλησίον του, όχι για λόγους και σκοπούς κολακείας και ιδιοτέλειας, αλλά για να βοηθηθείτε και οι δύο στο καλό και την περαιτέρω οικοδομή σας στην πνευματική ζωή…
 
Άρα, λοιπόν, προσθέτω: Να μιλούμε, τα ωφέλιμα·
με ταπείνωση, φυσικότητα, ειλικρίνεια, καλή διάθεση και προσγειωμένα.
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate