658 (ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ-ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑ)

 
658 (ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ-ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑ)
 
Να φοβάσαι την υπερηφάνεια, την κενοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια.
 
Αν θέλεις να αρέσεις ή να εντυπωσιάσεις τους ανθρώπουςδεν θα αρέσεις στον Θεό!
 
Ποιο προτιμάς;
 
Όμως να ξέρεις: Η δόξα των ανθρώπων φέρνει ατιμία· και αντιστρόφως…
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate