695 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

 
695 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 
Υπάρχουν δύο τρόποι να καταλάβει κανείς πόσο σημαντικό είναι να τηρεί κανείς το άγιονπρόγραμμά” του, αυτά δηλ. που συμβουλεύει τον εαυτό του κατά τον βραδυνό απολογισμό της ημέρας:

Ο ένας τρόπος είναι όταν τα τηρεί επακριβώς και ο άλλος όταν τα παραβιάζει.

Μάλιστα, θα δει ότι και η ελάχιστη παραβίαση και η ελάχιστη καταφρόνηση του προγράμματος θα επιφέρει πολλές άλλες παραβιάσεις και καταφρονήσεις, με τα πολύ δυσάρεστα επακόλουθά τους.

Και θα γνωρίσει τότε, εμπειρικά, ότι η ακριβής τήρηση του προγράμματος απέχει από την καταφρόνηση αυτού, όσο απέχει ο ουρανός από την γη, ο παράδεισος από την κόλαση…
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate