8ΧΡΟΝΑ ΔΙΔΥΜΑ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ!!!

 
8ΧΡΟΝΑ ΔΙΔΥΜΑ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ!!!
 
 
Τα δίδυμα αυτά αγοράκια, που είναι 7 ετών και 9 μηνών, γαλουγήθησαν από την μητέρα τους, η οποία, εκτός των Πατρικών Νουθεσιών, παρακολουθεί και τις ομιλίες μας στην ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ (95 Ομιλίες), από τις οποίες μετέφερε στα παιδάκια της κάποια νοήματα…

Μέσω δε του βίντεο, Πώς λέγεται η Ευχή με ή χωρίς το κομβοσχοίνι, άκουσαν από το 4:19 λεπτό, πώς να δίνουν έμφαση σε κάθε τονισμένη συλλαβή

Είθε και άλλες μητέρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ευσεβούς αυτής γυναίκας…
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate