ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΠΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΥΘΕΣΙΩΝ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Ενημερώνουμε τους αγαπητούς αναγνώστες των Πατρικών μας Νουθεσιών, ότι στο εξής θα αναρτούμε μία φορά Π.Ν. την εβδομάδα (συνήθως τις Τετάρτες), αντί δύο.
 
Και τούτο, γιατί:
 
1ο. Θα κάνουμε έτσι πιο άνετη την δουλειά των μεταφραστών (Αγγλικά και μετά Ρωσικά) και,
 
2ο. Θα δίνεται και σε σας ο χρόνος για…καλύτερη “χώνευση”!
 
Αυτό το στηρίζω και σ’ αυτό που λέγει η Αγία Γραφή (στην Π. Διαθήκη):
 
Μέλι ευρών φάγε το ικανόν, μήποτε πλησθείς εξεμέσης” (Παροιμ. Σολομώντος 25, 16).
 
Δηλαδή, αν βρεις μέλι, φάγε εκείνο που χρειάζεσαι και όχι περισσότερο· γιατί, αν φάγεις πολύ, θα το κάνεις μετά εμετό.
 
Ο Χριστός κ’ η Παναγία να είναι πάντα μαζί σας!
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate