ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

 
ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 
 
Ψες, στην Αγρυπνία, χορτάσαμε το Χριστός Ανέστη!

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που λέμε το “Χριστός Ανέστη!” Όμως, τον Αναστάντα Χριστό θα πρέπει να τον έχουμε πάντοτε μέσα μας!

Θα περιμένουμε τώρα (παραμένοντας στο “υπερώον” της καρδιάς μας διά της ευχής), ώστε σε 10 μέρες να μας στείλει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός το Δεσποτικόν Του Άγιον Πνεύμα!

Όμως, για να μας το στείλει, θα πρέπει πρώτα να αναβεί ο Δεσπότης Υιός προς τον Δεσπότη Πατέρα Του!

Γι’ αυτό και εορτάζουμε απόψε και αύριο την Δεσποτική Θεία Ανάληψη του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

01/06/2022 Εσπερινός (04:30 μ.μ.) και 02/06/2022 Θεία Λειτουργία (04:30 π.μ.)

Σημείωση: Οι Ακολουθίες θα τελεστούν στο Καθολικό της Μονής (μεγάλη Εκκλησία) και θα υπάρχει δυνατότης συμμετοχής και των πιστών.
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate