ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Δεν έχω λόγια να σου πω, Χριστέ, να ευχαριστήσω·
ένα πολύ επιποθώ, στο εξής να Σ’ ευαρεστήσω…»
blank space
Εικών Ηγουμένου Τρ. Αθανασίου
(πατήστε πάνω στην Εικόνα)
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας SSL Security Certificate