ΜΑΘΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 
ΜΑΘΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
 
 
Ο δωρεάν, διασκεδαστικός και αποτελεσματικός τρόπος να μάθεις μια ξένη γλώσσα:
 
https://www.duolingo.com/
 
1. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα προφίλ, χρησιμοποιώντας ένα email σας.
2. Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή για τα κινητά.

—————————–

Αν χρειάζεστε, επίσης, ένα πολύ καλό μεταφραστή στο διαδίκτυο:
 
https://www.deepl.com/translator/
 
1. Πατώντας σε μια λέξη στην μετάφραση, υπάρχουν επιλογές.
2. Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή για τα κινητά.
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate