ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ – ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ)

 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πιο κάτω σας παραθέτουμε το πρόγραμμα ενάρξεως των Ιερών Ακολουθιών κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Μεγάλη Εβδομάδα:
 
(Σημ.: Οι Ακολουθίες που είναι σκιασμένες θα τελούνται στο Καθολικό της Μονής, την μεγάλη Εκκλησία. Κατ’ αυτές θα είναι δυνατή και η συμμετοχή των πιστών).
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate