001 ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 
 
(Για άνοιγμα στο YouTube, πατήστε πάνω στην εικόνα.
 
Για Full screen στο YouTube πατήστε το τετραγωνάκι, μετά που θα ανοίξει, κάτω δεξιά).
 
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
 
1. Το κίνημα της εικονομαχίας ταλάνισε την Εκκλησία και την Βυζαντινή αυτοκρατορία για 117 έτη (726 – 843). Αποθανόντος του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου, η βασίλισσα Θεοδώρα, με συγκατάνευση του αγίου και Ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίου, συγκάλεσε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επικύρωσε τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, θέτοντας τέλος στη θεολογική διαμάχη και στους διωγμούς των ορθοδόξων από τους αδίστακτους εικονομάχους. Την Α΄ Κυριακή των Νηστειών, στις 18 Φεβρουαρίου του 842, συγκεντρώθηκαν στον περίλαμπρο ναό της Αγίας Σοφίας όσοι πατέρες, μοναχοί και κληρικοί είχαν γλυτώσει από τους διωγμούς των εικονομάχων, μαζί με πλήθος πιστών, όπου έκαμαν την επίσημη ανακοίνωση της λήξης της εικονομαχίας και την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων.
 
2. Γι’ αυτό σήμερα οι πιστοί αγαλλόμενοι βοούμε προς Κύριον· θαυμαστά τα έργα σου Χριστέ και μεγάλη σου η δύναμη, που έφερες και πάλι την ομόνοια και την συμφωνία, “εις μίαν ενώσας Εκκλησίαν”.
 
3. Ο ουρανός και η γη ευφραίνονται· των Αγγέλων τα τάγματα και των ανθρώπων η πληθύς, επί τη αναστηλώσει των αγίων Εικόνων.
 
4. Λόγε Θεού, με την επιφοίτηση του θείου Πνεύματος διώξε μακριά κάθε πλάνη και αίρεση.
 
5. Ανάδειξε Κύριε Ορθόδοξους άρχοντες και ενίσχυέ τους, όσους τιμούν την αγία Εικόνα σου. Λάμπρυνέ τους με την θεία σου δόξα και προστάτεψέ τους με τάγματα αγγέλων, ώστε να υποτάσσουν κάθε θρασύτητα των ασεβών.
 
6. Η τιμή και η προσκύνηση των Εικόνων μεταβαίνει προφανώς επί το πρωτότυπο (στο ίδιο το εικονιζόμενο πρόσωπο), καθώς παραλάβαμε από την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.
 
7. Με την αναστήλωση των αγίων Εικόνων, αναστηλώνουμε και το αποτύπωμα της δικής σου ανθρώπινης μορφής (εικόνας), Κύριε· και με αυτό υποδηλώνουμε ότι αληθινά έλαβες σάρκα και όχι όπως λέγουν οι αιρετικοί, ότι κατά φαντασία σκαρκώθηκες. Προσκυνούντες δε την αγία σου Εικόνα αναγόμαστε στον θείο πόθο σου και έρωτα.
 
8. Καθώς λέγει και ο Μέγας Βασίλειος, η τιμή των εικόνων μεταβαίνει προς το πρωτότυπο (το εικονιζόμενο πρόσωπο). Γι’ αυτό, σχετικά και όχι λατρευτικά, τιμούμε τις άγιες εικόνες, τόσο του Σωτήρος Χριστού, όσο και όλων των Αγίων, μήπως και πέσουμε ξανά στην ολέθρια πλάνη των ασεβών.
 
9. Με την τιμητική προσκύνηση της εικονογράφησης της ανθρώπινης σου μορφής, ομολογούμεν ότι αληθινά ο αόρατος έλαβες ανθρώπινη και ορατή φύση και διά τούτο ευσεβώς σε δοξάζομεν.
 
10. Εσύ που ως προς την θεία σου φύση είσαι αόρατος και απερίγραπτος, με την ενανθρώπισή σου ανέλαβες όλα τα ανθρώπινα ιδιώματα. Γι’ αυτό και μπορούμε να σε εικονίζουμε και να σε ασπαζόμαστε και με αυτό ανυψωνόμαστε στην αγάπη σου και παίρνουμε την χάρη σου, τηρώντας έτσι τις θείες παραδόσεις των αγίων Αποστόλων.
 
11. Με την αναστήλωση των αγίων Εικόνων, έλαμψεν η χάρις της αληθείας. Έτσι κρατώντας την Ορθόδοξη Πίστη και την αγία σου Εικόνα δεν κινδυνεύουμε να πλανηθούμε. Ας καταντροπιαστούν όσοι δεν σέβονται και δεν πιστεύουν έτσι. Η Εικόνα του σαρκωθέντος Λόγου είναι δόξα, την οποία ευσεβώς προσκυνούμε και δεν θεοποιούμε (την Εικόνα). Έτσι βοώμεν: Σώσον ο Θεός τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.
 
12. Όσες Εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και όλων των Αγίων, εικονίζονται σε τοίχους ή σε ξύλο, καθώς και τα ιερά σκεύη και τα άγια λείψανα, οι πιστοί απονέμουμε τιμητική προσκύνηση, αποβάλλοντες την ασέβεια των αιρετικών εικονομάχων. Γιατί, όπως είπε και ο Μέγας Βασίλειος, η τιμή των Εικόνων μεταβαίνει προς το πρωτότυπο (δηλ. προς το εικονιζόμενο πρόσωπο). Και με αυτό τον τρόπο ζητούμε της πρεσβείες τους, για να μας δοθεί το μέγα έλεος.
 
 
Για να ταιριάσει στην οθόνη του κινητού σας, δείτε το σε ‘πλήρη οθόνη’ (fullscreen) είτε πατώντας διπλό κλικ (double click) πάνω στην εικόνα είτε πατώντας το τετραγωνάκι κάτω δεξιά του βίντεο, αφού πατήσετε πάνω στην εικόνα· είτε ακούγοντας την στο YouTube, πατώντας κάτω αριστερά στο “Watch on YouTube“.

Σημείωση:
Εάν τα γράμματα στο βίντεο δεν φαίνονται καθαρά, πατήστε πάνω στον οδοντωτό τροχό (στο PC), κάτω δεξιά, και αυξήστε το quality (ποιότητα) και μετά Refresh (F5).

Στο κινητό, θα βρείτε το quality (ποιότητα) πατώντας στις 3 κάθετες γραμμούλες πάνω δεξιά.

Καλή ακρόαση και καλή εμπέδωση…

Το YouTube κανάλι μας:
 

- Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο viber, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
- Πατήστε στο κουμπί “Viber” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και Ρωσική   έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

– Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο WhatsApp, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
– Πατήστε στο κουμπί “WhatsApp” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και   Ρωσική έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate