(608) ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ και ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

608 (ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ και ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ)

Προχθές την Παρασκευή τελείωσε συν Θεώ και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

Χθες, το Σάββατο του Λαζάρου, με την ταφή και την ανάσταση του Λαζάρου, η αγία μας Εκκλησία μας προμήνυσε την ζωηφόρο ταφή και την εκ νεκρών Ανάσταση του Σωτήρος μας Χριστού.

Σήμερα είδαμε τον Κύριο να εισέρχεται εις την Ιερουσαλήμ “διά το παθείν”…

Από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα των “Παθών του Κυρίου”.

Τι κάναμε, τι καταφέραμε τις 6 εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρκοστής;

Πετύχαμε στον στόχο μας, που δεν ήταν άλλος από την θεραπεία του εαυτού μας από τα πάθη μας, τα ελαττώματά μας, τις κακές μας συνήθειες;

Αν καταφέραμε κάτι, ας προσφέρουμε στον Κύριο ευχαριστία και δοξολογία, γιατί “χωρίς Αυτού ου δυνάμεθα ποιείν ουδέν” (Ιωάν. ιε’, 5).

Αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τον αγώνα μας, ας προσφέρουμε στον Κύριο, τουλάχιστον, πνεύμα συντετριμμένο και ταπεινωμένο…

Όμως, ας μην ξεχνούμε:

“Πάθη πάθεσιν ιάται, ο παθών υπέρ ημών· θέλων γαρ προσίεται, τη καθ’ ημάς ανθρωπίνη ουσία, τα ζωοποιά αυτού Παθήματα, ίνα σωθώμεν ημείς.” (Κυριακή Βαΐων Εσπέρας)

Ότι δηλ. ο Σωτήρας μας, με τα άγια και ζωοποιά Του Πάθη θεραπεύει τα δικά μας πάθη, με την ανθρώπινη και αναμάρτητη σάρκα που έλαβε εκ της αγίας Θεοτόκου· κι αυτά για την δική μας σωτηρία…

Θα θεωρούσα δόκιμο και πρόσφορο, αυτή την τελευταία Μεγάλη Εβδομάδα, να εντείνουμε λίγο περισσότερο την προσοχή μας στον αγώνα μας και να κυριαρχεί μέσα μας το πνεύμα που κυριαρχούσε στον Κύριο, μέσα στα σεπτά και άγια Πάθη Του:

Ήτοι,
Πνεύμα ταπείνωσης.
Πνεύμα συγχώρησης.
Πνεύμα ευσπλαχνίας.
Πνεύμα ελέους.
Πνεύμα θυσίας και αγάπης προς τον πλησίον.

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate