620 (ΘΥΣΙΑ-ΠΛΗΣΙΟΝ-ΑΓΑΠΗ)

 
620 (ΘΥΣΙΑ-ΠΛΗΣΙΟΝ-ΑΓΑΠΗ)
Πόση χάρη, άραγε, και παρηγοριά, θα έχεις να λάβεις, όταν χαίρεσαι γιατί με την ζημιά την δική σου, ωφελήθηκε κάποιος άλλος· γιατί, με την αρνητική επίπτωση ενός συμβάντος σε σένα, λειτούργησε αυτό θετικά εις τον πλησίον σου…

Με λίγα λόγια: Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν.

Είναι μεγάλη η ωφέλεια και πολλή η χάρη που έχεις τότε να λάβεις!
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate