628 (ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ)

 
628 (ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ)
 
Στην χθεσινή Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός μας ήλεγξε την Σαμαρείτιδα (την μετέπειτα Μεγαλομάρτυρα και Ισαπόστολο Φωτεινή) ότι, ενώ προηγουμένως είχε νόμιμους συζύγους (οι οποίοι εν τω μεταξύ είχαν διαδοχικά αποθάνει), τώρα, αυτός με τον οποίο συζούσε, ήτο χωρίς νόμιμο γάμο…

Πόσοι, αλήθεια, σήμερα λεγόμενοι “Χριστιανοί”, δεν διαπράττουν το ίδιο θανάσιμο αμάρτημα…να συζούν δηλ. χωρίς την ιερολογία του Γάμου και μάλιστα, μετά την Χάρη του Αγίου Βαπτίσματος;

Μόνο ο Θεός, αδελφοί μου, ο οποίος δημιούργησε τον άνδρα και την γυναίκα (Γενέσ. 1, 27), έχει το δικαίωμα και την εξουσία να ευλογεί την ένωση των δύο φύλων “εις σάρκα μίαν” (Ματθ. 19, 5-6), ώστε αυτή η ένωση να διακρίνεται από την πορνεία και να μη λογίζεται αμαρτία…
“Τούτο δε το μυστήριον μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν”, λέγει εμφαντικά ο απόστολος Παύλος (Εφεσ. 5, 31-32).

Πράγματι, δύο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα, εντελώς ξένοι προηγουμένως μεταξύ τους, να υφίστανται διά της ιερολογίας του Γάμου τέτοια οντολογική αλλαγή, ώστε να καθίστανται εις το εξής οι δυο τους (μετά δηλ. το Μυστήριο του Γάμου) οι πιο στενοί συγγενείς!!!…μία σάρκα, ένα ζεύγος, μία οντότης, ένας άνθρωπος…
Το δε γεννώμενο εξ αυτών τέκνο να παίρνει και από τα δύο γενεαλογικά δένδρα (του πατέρα και της μητέρας), ώστε και κατ’ αυτήν την έννοια να έχει εφαρμογή το “έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν”.

Μολαταύτα, υπάρχουν σήμερα πολλά παράνομα ζευγάρια, τα οποία τολμούν να αποκλείουν τον Θεό από την σχέση τους και την ένωσή τους, ώστε, Αυτός (ο Θεός) να είναι ο μόνος τον Οποίο δεν καλούν εις τον “γάμο” τους(!!!)
Αυτό τι άλλο είναι, παρά καταφρόνηση του ίδιου του Θεού και Πλάστη τους, ο Οποίος, διά του γάμου, έδωσε το δώρο αυτό, της ένωσης των δύο φύλων εις ένα άνθρωπο;
Με άλλα λόγια, βγάζουν τον Θεό και τις ευλογίες Του από την ζωή τους!

Μια φορά θα ενωθούν με τον μοναδικό άνθρωπο της ζωής τους. Οφείλουν, λοιπόν, να το κάνουν σωστά! Να ευλογήσει ο Θεός, και αυτούς και τον γάμο τους…
Ενώ, οι περισσότεροι, πρώτο μέλημα της γνωριμίας τους είναι η…παράνομη συγκατοίκηση!
Κάνουν και κανένα μωρό…και όποτε θελήσουν αυτοί και αποφασίσουν (αν αποφασίσουν) προχωρούν κάποτε και στο ιερό Μυστήριο του Γάμου!

Μοιάζουν δηλ. με ένα που θέλει να κτίσει την κατοικία του και, αντί να ξεκινήσει από τα θεμέλια, ξεκινά από τα…κεραμίδια και πηγαίνει προς τα κάτω(!!!)
Όμως, πέστε μου, ευλογούνται με τον τρόπο αυτό, τα ζευγάρια αυτά;

Γνωρίζετε, Χριστιανοί μου, ότι τέτοια ζευγάρια αυτοστερούνται κάθε χαρίσματος και δικαιώματος από την Εκκλησία;
Ούτε εξομολόγηση* ούτε εορτή* μπορούν να τελέσουν εις το όνομά τους· ούτε τα δώρα* τους (έλαιον, πρόσφορο, νάμα, θυμίαμα, λαμπάδες κ.λπ.) γίνονται αποδεκτά από την Εκκλησία! Ούτε και μπορούν να μνημονευθούν* στην Θεία Λειτουργία (Ιερά Προσκομιδή)!
Τόσο σοβαρό είναι το αμάρτημά τους…
Με την κατάστασή τους αυτή (το status τους) και τις πράξεις τους, στερούνται τον Χριστό και χάνουν την Χάρη του Παναγίου Πνεύματος!!!

(*) Πέραν του οντολογικού κωλύματος, που δικαιολογεί την στάση αυτή της Εκκλησίας μας…, αυτό είναι και ένα παιδαγωγικό μέτρο, το οποίο, η Μητέρα μας Εκκλησία, κινούμενη από σπλάγχνα μητρικά και γνήσια μητρική αγάπη προς τα τέκνα της, εφαρμόζει, ώστε οι βαρέως αμαρτάνοντες να μπορέσουν να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της αμαρτίας τους…
Όσο για την εξομολόγηση, αυτή, τότε μόνο έχει έννοια και μπορεί να λάβει χώρα, εάν οι αμαρτάνοντες είναι αποφασισμένοι να σταματήσουν την συγκεκριμένη θανάσιμη αμαρτία. Αν δεν είναι, τι συγχωρητική ευχή θα διαβαστεί, όταν το ίδιο βράδυ (μετά την εξομολόγηση) είναι ήδη προαποφασισμένοι να επαναλάβουν την αμαρτία τους; Μήπως αυτό δεν λογίζεται και είναι υποκρισία και κοροϊδία, τόσο προς το ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως, όσο και προς τον ίδιο τον άγιο Θεό;
Η ιερά Εξομολόγηση δεν μπορεί να συγχωρήσει προαποφασισμένα μελλοντικά αμαρτήματα…(!!!)

Επ’ αληθείας, αδελφοί μου, εάν δεν σταματήσει αυτό το κακό που παρατηρείται σήμερα, να “παντρεύονται” δηλαδή (αν μου επιτρέπεται ο όρος) τα πλείστα νεαρά ζευγάρια, μόνοι τους, προφασιζόμενοι προς τούτο ένα σωρό αβάσιμες δικαιολογίες· αν, λέγω, δεν σταματήσει αυτό το κακό, να είστε σίγουροι, πως χειρότερα κακά μας περιμένουν… Τόσο για τους αμαρτάνοντας, όσο και για την κοινωνία που ανέχεται όλα αυτά και τα “ευλογεί” (διά μέσου του λεγόμενου πολιτικού “γάμου”· αν τον κάμουν και αυτόν…), καθώς επίσης και για τους “συνευδοκούντας (=συμφωνούντας) με αυτά…” (Ρωμ. 1, 32). Γιατί, μόνο για τους άθεους έχει έννοια ο πολιτικός γάμος! Εκτός κι αν θέλουν οι τοιούτοι “Χριστιανοί” να θεωρούνται και αυτοί και να είναι “άθεοι”(!!!)

Συμπερασματικά:
Οφείλουν τα παράνομα αυτά ζευγάρια ή να σταματήσουν την αμαρτία (και όποτε το θελήσουν παντρεύονται) ή -αφού την διακόψουν, και είναι σίγουροι ο ένας για τον άλλο- να επανέλθουν το συντομότερο στην Εκκλησία διά του Μυστηρίου του Γάμου!

Είναι προϋπόθεση, αν θέλουν στο Μυστήριο του Γάμου να λάβουν τα απαραίτητα γι’ αυτούς χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μπορούν να λειτουργούν σωστά, τόσο σαν σύζυγοι, όσο και σαν γονείς, θα πρέπει προηγουμένως να σταματήσουν την αμαρτία και να μετανοήσουν γι’ αυτήν πραγματικά!
Και τότε να τολμήσουν να προσέλθουν στο Ιερό Μυστήριο!

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα άλλα Μυστήρια της Εκκλησίας μας…
π.χ. Αν κάποιος προσέλθει έτσι ακάθαρτος και απροετοίμαστος στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, πέστε μου, θα λάβει Χριστόν και Άγιο Πνεύμα ή θα φύγει με μια ακόμη πρόσθετη βαρυτέρα αμαρτία;
Πώς δεν ισχύει το ίδιο και για το Μυστήριο του Γάμου;
 
Ανάλογα με την καθαρότητα και την προετοιμασία, παίρνει κανείς και την ανάλογη Χάρη…
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate