646-647 (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ-ΝΑΟΣ-ΝΟΥΣ)

 
646 (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 
Δυστυχώς και ως μη όφειλε, οι άνθρωποι πολλές φορές δεν είναι συνεπείς στις εργασίες τους. Εν ώρα εργασίας, ξοδεύουν την ώρα τους ασκόπως, εις βάρος του εργοδότη τους και της ίδιας της δουλειάς. Αυτό δεν είναι καλό.

Εσύ, φρόντισε να δουλεύεις ευσυνείδητα, ωσάν να δουλεύεις εις τον Κύριον (Εφεσ. στ’, 7).
Υπάρχει και η ώρα του διαλείμματος, υπάρχει και η ώρα της ξεκούρασης, υπάρχει και η ώρα που θα ασχοληθείς με κάτι άλλο· όχι όμως την ώρα της εργασίας. Αν θέλεις, βέβαια, να τα πηγαίνεις καλά με την συνείδησή σου, κάτι που πολύ βοηθά στην πνευματική ζωή.

Με λίγα λόγια, όλα να γίνονται με πρόγραμμα!

647 (ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ-ΝΑΟΣ-ΝΟΥΣ-ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ)
 
Δυστυχώς και ως μη όφειλε, παρατηρείται σε μερικούς ναούς το φαινόμενο να ομιλεί ο κόσμος μεταξύ τους. Όπως επίσης, να κοιτάζουν ποιος μπαίνει μέσα στον ναό, πού πηγαίνει κ.λπ.

Εσύ μην κάμνεις έτσι. Προσπάθησε να μην βλέπεις κανένα, ούτε ποιος μπαίνει ούτε ποιος βγαίνει, πολύ δε περισσότερο να μην μιλάς μέσα στον ναό.
Έχε τα μάτια του σώματός σου -πολύ δε περισσότερο τα μάτια της ψυχής σου, δηλ. τον νου σου- στραμμένα προς το θυσιαστήριο (στο ιερό), αλλά και στο εσωτερικό θυσιαστήριο, την καρδιά.

Αν θέλεις, βέβαια, η προσευχή σου να είναι πνευματική, αληθινή, ευπρόσδεκτος και καρποφόρος.
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate