685 (ΚΑΤΑΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΑΓΑΠΗ/ ΠΛΗΣΙΟΝ)

 
685 (ΚΑΤΑΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΑΓΑΠΗ/ ΠΛΗΣΙΟΝ)
 
Η αγάπη προς τον πλησίον απαιτεί να είσαι απέναντι του καταδεκτικός.
 
Επί παραδείγματι:
Σου δίνει ή σου προτείνει κάτι… Δέξου το ή κάμε αμέσως και ευχαρίστως αυτό που σου ζητά, χωρίς καμιά αντίρρηση. (Φτάνει αυτό που σου ζητά και/ή σου προτείνει, να μην αποτελεί αμαρτία. Να μην είναι δηλ. ενάντιο στο θέλημα του Θεού και κατά της ψυχής σου).
 
Με άλλα λόγια, να είσαι εύκολος άνθρωπος
Να βγαίνει εύκολα από το στόμα σου η λέξη “εντάξει” (στην καλογερική, “νάν’ ευλογημένο”) και αμέσως να προχωράς να κάνεις ή να δεχτείς αυτό που σου λέει ή σου προτείνει.
 
Ξέρεις πόση χαρά θα δώσει αυτό στον πλησίον σου;
Τι άλλο θέλουμε;
 
Αυτό η επιβάλλει η αγάπη προς τον πλησίον (για την αγάπη του Θεού!)
 
Σου το εύχομαι…
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate