689 (ΠΑΝΑΓΙΑ/ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ/ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ)

 
689 (ΠΑΝΑΓΙΑ/ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ/ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ)
 
(Να μου επιτρέψετε να επεκταθώ λίγο, στην σημερινή Πατρική Νουθεσία)

Α) ΠΑΝΑΓΙΑ
(Ερώτηση):
Ποια είναι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου; (μην σας παραξενεύει αυτό που ρωτώ!)

(Απάντηση):
Η πιο όμορφη γυναίκα, που δεν υπήρξε ούτε υπάρχει ούτε και θα υπάρξει ποτέ ομορφότερή της, είναι η Παναγία Μητέρα του Θεού!

(Ιστορία 1η):
Κάποιος, πάρα πολύ ευλαβής, Χριστιανός Ορθόδοξος, παρακάλεσε κάποτε την Παναγία, να τον αξιώσει να δει το πάναγνο πρόσωπό της και ας χάσει το ένα του μάτι!!!
Του εμφανίστηκε τότε η Παναγία και…μετά από αυτό, πράγματι, έχασε -κατά την συμφωνία τους- το ένα του μάτι!!!

Αυτός, όμως, τόσο πολύ καταγοητεύτηκε από το πάντερπνο πρόσωπο της Παναγίας, ώστε τόλμησε να την παρακαλέσει ξανά, να την δει και για δεύτερη φορά και…ας έχανε και το δεύτερο του μάτι!!!
Του εμφανίστηκε και πάλιν η Παναγία…και τόσο πολύ αυτός ευφράνθηκε πνευματικά, ώστε -μετά την όραση- ευχαρίστως περίμενε να χάσει και το δεύτερο του μάτι, παραμένοντας ολότελα τυφλός!!!

Όμως η γλυκειά Μητέρα του φιλανθρώπου Χριστού, και Μητέρα όλων ημών των Χριστιανών, τι νομίζετε ότι έκανε; Άφησε να χάσει και το δεύτερο του μάτι;  Αντίθετα!
Για χάρη της πολλής ευλάβειας του πιστού αυτού Χριστιανού, γιάτρεψε τώρα και το τυφλό του μάτι!!!

Και έτσι είχε ο Χριστιανός διπλή την χαρά και την αγαλλίαση:
Ένα, γιατί είδε δυο φορές το υπέρλαμπρο πρόσωπο της Παναγίας μας και ευφράνθηκε τόσο πολύ πνευματικά!!! Και, δεύτερο, γιατί επανηύρε το φως και των δύο ομματιών του!!!

Αδελφοί μου Χριστιανοί!

Β) ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ
Μετά την Παναγία μας, έρχεται -όμοια στην ομορφιά- και μια άλλη…(θηλυκό το όνομά της):
Η αγία μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!!!
Τολμώ να θεωρήσω σαν “πρόσωπο”, τρόπον τινά, την αγία ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!!!

Να πούμε και τούτο:
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ πάνε πάντοτε μαζί!!!
Ελλείποντος του ενός, απουσιάζει και το άλλο!!!

Έλεγε κάτι σχετικό ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:
“Φαύλος βίος…φαύλα δόγματα (Δηλ. ο φαύλος βίος επιφέρει και φαύλα δόγματα)· και (το αντίθετο): Φαύλα δόγματα…φαύλος βίος”.

Με την λέξη Δόγματα, εννοείται η διδασκαλία της Πίστεως, ήτοι η Ορθοδοξία!
Και με την λέξη βίος, εννοείται η εφαρμογή της Πίστεως, ήτοι η Ορθοπραξία!

Με άλλα λόγια:
• ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, είναι η ορθή και αληθινή γνώση της Πίστης μας και των δογμάτων της…και,
• ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ, είναι η ορθή και εν γνώσει εφαρμογή των όσων διδάσκει η Πίστη μας…

Και, όπως είπαμε και πιο πάνω, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία πάνε πάντοτε μαζί!!!
Όταν λείπει το ένα, απουσιάζει και το άλλο!!!

Να πούμε και μια τελευταία ιστορία σε συνδυασμό των ανωτέρω δύο, Α) και Β), (ΠΑΝΑΓΙΑ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) και να κλείσουμε τον λόγο:

(Ιστορία 2α):
Ένας ασκητής είδε σε όραμα την Παναγία, να περνά έξω από το κελλί του…
Ως ήταν φυσικό, την σταμάτησε και την παρακάλεσε να εισέλθει στο ασκητήριό του, για να το ευλογήσει!
Η Παναγία όμως αρνήθηκε, λέγοντάς του με αυστηρό τόνο:
- Δεν μπαίνω σε χώρο, στον οποίο υπάρχει ο εχθρός του Υιού μου!!!

Όταν τελείωσε το όραμα, ο ασκητής διερωτάτο τι έχει στο κελλί του, ώστε η Παναγία να του πει τον σκληρό αυτό λόγο…
Θορυβημένος, άνοιξε ένα βιβλίο πνευματικό, ώσπου να ηρεμήσει και να καθαρίσει ο νους του…

Ανοίγοντάς το, πρόσεξε τυχαία(;) ότι προς το τέλος του βιβλίου υπήρχε ένας λόγος του αιρετικού Νεστορίου, ο οποίος είχε ξεπέσει από την Ορθοδοξία
Αυτός φρονούσε 2 Χριστούς(!!!) Δύο πρόσωπα δηλαδή στις 2 φύσεις του Χριστού:
Ένα πρόσωπο για τον Χριστό-άνθρωπο που γεννήθηκε από την Παρθένο και άλλο πρόσωπο για τον Χριστό-Θεό που γεννάται από τον Θεό Πατέρα, ώ της βλασφημίας!

Ενώ, το Ορθόδοξο Δόγμα ορθώς φρονεί και πρεσβεύει ότι οι 2 φύσεις του Χριστού, Θεότης και Ανθρωπότης, είναι ενωμένες στο ένα Πρόσωπο του Θεού Λόγου!

Επανερχόμαστε στον ασκητή, ο οποίος είχε ήδη καταλάβει το πρόβλημα της Παναγίας… Έσχισε τα φύλλα του αιρετικού Νεστορίου και τα έκαψε!

Το ίδιο βράδυ του εμφανίστηκε και πάλιν η Παναγία (αυτή την φορά έδειχνε ευχαριστημένη), η οποία εισήλθε με σεμνότητα στο κελλί του ασκητού και με ελαφρό μειδίαμα ευλόγησε και τον ασκητή και το ασκητήριο του…

Από την πιο πάνω χαριτωμένη ιστορία βλέπουμε την σχέση που έχει η ΠΑΝΑΓΙΑ μας με την αγία μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!!!
Η Παναγία είναι η κοινή Μητέρα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών!

Έλεγε και κάποιος Πατέρας της Εκκλησίας μας (ο π. Ιωσήφ Βρυέννιος, λόγιος Μοναχός της Μονής Στουδίου, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έζησε κατά τον 15ο αιώνα και χρημάτισε Πατήρ και Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας.) Έλεγε, λοιπόν:

«Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία· ου ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· εν σοι εγεννήθημεν, και σοι ζώμεν, και εν σοι κοιμηθησόμεθα· ει δε καλέσει καιρός, και μυριάκις υπέρ σου τεθνηξόμεθα.»

(Μτφρ.: Δεν θα σε αρνηθούμε ποτέ, ώ φίλη ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ! Δεν πρόκειται ποτέ να φανούμε ψεύστες απέναντί σου, εσένα που είσαι κάτι το πολύ σεβαστό και το οποίο μας παρέδωσαν οι άγιοι Πατέρες μας! Μέσα σε σένα την Ορθοδοξία γεννηθήκαμε, σε σένα ζούμε και κινούμαστε και Ορθόδοξοι θα πεθάνουμε! Και αν ακόμη το καλέσει ο καιρός και η περίσταση, χιλιάδες φορές ευχαρίστως πεθαίνουμε για χάρη σου, ώστε να σε κρατήσουμε ανόθευτη!)

Τελειώνω, λέγοντας:

• ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, είναι ο αληθινός, γνήσιος και ανόθευτος Χριστιανισμός, που δίδαξε ο Χριστός -και κατ’ επέκταση- οι άγιοι Απόστολοι και οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας…
 
• ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ, είναι ο εφηρμοσμένος Χριστιανισμός! (applied Christianism)

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου (και δέους)!
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate