692 (ΑΠΛΟΤΗΤΑ)

 
692 (ΑΠΛΟΤΗΤΑ)
 
Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι ειλικρινείς· ούτε ευθείς· ούτε απλοί· ούτε φυσικοί… Δεν έχουν γνήσια και ανιδιοτελή αγάπη προς τον πλησίον· ούτε καλές διαθέσεις απέναντί του!
 
Κυρίως όμως, αυτό που απουσιάζει από τον σημερινό άνθρωπο είναι η απλότητα!!!
Και αφού απουσιάζει η απλότητα, απουσιάζει και το ζεύγος που λέγεται αγάπη-ταπείνωση!
Η απουσία της απλότητας επιφέρει την παρουσία των παρεξηγήσεων, των διχοστασιών, των τσακωμών, των διαιρέσεων και διαμερισμών!
 
Εσύ, λοιπόν, φρόντισε αγαπητέ:
Να έχεις απλότητα…
Να σκέφτεσαι με απλότητα…
Να μιλάς με απλότητα…
Να αντιμετωπίζεις αυτά που συμβαίνουν με απλότητα…
Να συμπεριφέρεσαι με απλότητα…
Γενικά, να συμπεριφέρεσαι και να κινείσαι με απλότητα…και προσγειωμένα…
 
Η απλότητα, είναι αδελφές δίδυμες με την ταπείνωση και ελκύουν την αγάπη!
 
Η Αγία Τριάς είναι απλή· απλή και αδιαίρετος!
Και εμείς, πλασμένοι κατ’ εικόνα του Θεού, έχουμε εκ φύσεως απλή την ψυχή.
 
Απλά, μετά την παράβαση, η ψυχή μας απόκτησε ποικιλότητα, πολυμορφία και πολυπραγμοσύνη…
 
Ο καλός μας Θεός, όμως, μας θέλει απλούς…· τόσο στην σκέψη, όσο και στα λόγια και στην συμπεριφορά, ώστε να Του μοιάσουμε…
 
Και εδώ μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που κατηγορηματικά μας είπεν ο Κύριος:
«Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών.» (Ματθ. 18, 3)
 
Αν είσαι προσεκτικός, πολύ θα έχεις να ωφεληθείς πνευματικά από τα νήπια και τα παιδάκια, σε όλες τις εκφάνσεις, πτυχές και περιστάσεις της ζωής σου…
 
Αν οι άνθρωποι στην γη είμασταν έτσι απλοί και ταπεινοί, η γη θα ήταν ένας επίγειος παράδεισος!
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate