715 (ΠΛΗΣΙΟΝ/ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ ΧΑΡΑ/ ΛΥΠΗ/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ)

 
Τα πιο κάτω είναι αφιερωμένα στους ευαίσθητους αδελφούς μας, αλλά και γενικά στον κάθε πλησίον:
 
715 (ΠΛΗΣΙΟΝ/ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ ΧΑΡΑ/ ΛΥΠΗ)
 
Προσπάθησε να μην επηρεάζεσαι από την ψυχολογική διάθεση ή την κατάσταση του πλησίον.
Είναι μεγάλο λάθος να εξαρτούμε την χαρά μας ή την ευτυχία μας από τους άλλους…
Ο καθένας έχει τον δικό του προσωπικό αγώνα…
Ας μην μπλέκουμε τον αγώνα του ενός, με τον αγώνα του άλλου.
 
Ακόμα και στην περίπτωση που θα ήθελες να βοηθήσεις κάποιον… Κάνε το, με αγάπη και ταπείνωση, προσέχοντας, ώστε η κακή διάθεση ή κατάσταση του πλησίον να μην επηρεάζει την δική σου… (βλ. και προς Γαλάτας στ’ 1)

(ΧΑΡΑ/ ΛΥΠΗ/ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ)
 
Μιλήσαμε και σε προηγούμενες Πατρικές Νουθεσίας, ότι η χαρά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και θετικό στοιχείο στον πνευματικό μας αγώνα…
 
Πρέπει παράλληλα να γνωρίζουμε πως ο εσωτερικός/ψυχικός κόσμος του κάθε ανθρώπου είναι ένα μεγάλο μυστήριο…, μια άβυσσος, με λεπτές και ευαίσθητες παραμέτρους…
Γι’ αυτό, και ο ψυχικός του κόσμος είναι πολύ εύθραυστος και ευμετάβολος…
 
Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, αν δεις πως για κάποια εύλογη αιτία (ή και χωρίς καμιά αιτία) άλλαξε η ψυχική σου κατάσταση και κάποιο νέφος την εκάλυψε…, τότε:
 
Μην χρονίσεις!
Βάλε ένα χαμόγελο στα χείλη και πορεύου χαίροντας…(λέγοντας την Ευχή)!!!
 
Όπως για ασήμαντο ή χωρίς κανένα λόγο σε κέντησε η λύπη, το ίδιο για ασήμαντο ή χωρίς κανένα λόγο βάλε χαμόγελο και χαρά! (Άσε που πιο κάτω εξηγώ τους λόγους για τους οποίους μπορούμε και πρέπει να χαιρόμαστε…)
 
Να μου πείτε:
Γιατί; Πώς και γιατί να χαρώ; Με βάση ποιας αιτίας ή αφορμής;
 
Και απαντώ:
– Μα, αδελφέ μου, ο Χριστός μας, έκανε και έπαθε τόσα για μας…, ώστε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι μαζί Του…, και εμείς να είμαστε λυπημένοι, ή έστω, σκυθρωποί;
Όχι και με κανένα τρόπο!!!
 
Μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, νίκησε για λογαριασμό μας τον θάνατο, μας χάρισε την Ανάσταση, μας δώρισε να χαιρόμαστε συνδοξαζόμενοι με την δόξα Του! Μας χάρισε τους αγίους Του, την Παναγία Μητέρα Του και Μητέρα όλων ημών των Χριστιανών…
Τι άλλο έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε για να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι;;;
 
Βάλε, λοιπόν, ένα χαμόγελο στα χείλη και πορεύου χαίροντας…(λέγοντας την Ευχή)!!!
Να δεις, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα και η διάθεσή σου…
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate