744 ( ΣΙΩΠΗ/ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ/ ΠΛΗΣΙΟΝ/ ΑΡΓΟΛΟΓΙΑ/ ΜΕΤΑΝΟΙΑ/ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ/ ΕΛΠΙΔΑ)

 
744 ( ΣΙΩΠΗ/ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ/ ΠΛΗΣΙΟΝ/ ΑΡΓΟΛΟΓΙΑ/ ΜΕΤΑΝΟΙΑ/ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ/ ΕΛΠΙΔΑ)
 
(ΣΙΩΠΗ/ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ)
 
Μην είσαι βιαστικός στο να εκφέρεις γνώμη ή να βγάλεις συμπεράσματα για κάτι ή για κάποιον.
 
(ΑΡΓΟΛΟΓΙΑ/ ΑΡΓΟΣΧΟΛΙΑ)
 
Πρόσεχε την αργολογία, αλλά και την αργοσχολία. Αφορμές γι’ αυτά δεν θα πάψουν να υπάρχουν πολλές.
 
(ΑΓΩΝΑΣ/ ΜΕΤΑΝΟΙΑ/ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ/ ΕΛΠΙΔΑ)
 
Μην κοιτάζεις πίσω. Μπροστά να κοιτάζεις, βάζοντας αρχή μετανοίας κάθε μέρα και κάθε ώρα, αλλά και κάθε στιγμή.
 
(ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ/ ΠΛΗΣΙΟΝ)
 
Πρόσεχε πολύ όταν μιλάς για τρίτα πρόσωπα. Ο πλησίον να είναι για σένα κάτι το ιερό. Μη τυχόν και πέσεις σε κατάκριση ή τον αδικήσεις ή με κάποιο τρόπο τον βλάψεις (δυσφημίζοντάς τον).
 

- Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο viber, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
- Πατήστε στο κουμπί “Viber” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και Ρωσική   έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

– Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο WhatsApp, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
– Πατήστε στο κουμπί “WhatsApp” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και   Ρωσική έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate