753 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Μηνύματα)

 
 
753 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Μηνύματα):
 
 1. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για να κάνει τον άνθρωπο θεόν (κατά χάριν).
 1. Ήλθεν η σωτηρία των ανθρώπων από παρθενική γαστέρα (κοιλία), για να ανακαλέσει κοντά Του τους πιστούς (αυτούς δηλ. που θα τον πιστέψουν).
 1. Καταδέχτηκε να γεννηθεί ως άνθρωπος, για να αναστήσει την πεσμένη εικόνα, τον άνθρωπο.
 1. Ο προ αιωνίων χρόνων εκ Πατρός γεννηθείς, γεννάται σήμερα κατά σάρκα υπό Μητρός Παρθένου.
 1. Με την γέννηση του Χριστού, η σκιά παρήλθε, η αλήθεια έλαμψε.
 1. Το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, εκείνο που δεν ήταν το προσέλαβε (την ανθρώπινη φύση), παραμένοντας συνάμα εκείνο που ήταν (Θεός αληθινός)· και θα είναι στο εξής για πάντα, ο Χριστός, με τις δύο φύσεις (την Θεότητα και την ανθρωπότητα) ενωμένες αχώριστα, ασύγχυτα, χωρίς καμιά τροπή, αδιαίρετα και αδιάσπαστα.
 1. Με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου ο κλεισμένος Παράδεισος ανεώχθη.
 1. Ο Υιός του Θεού γίνεται και Υιός της Παρθένου.
 1. Οι άγγελοι προσφέρουν στον ενανθρωπήσαντα Θεό (τον Χριστό) τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιο, η έρημος την φάτνη· εμείς δε οι άνθρωποι προσφέρουμε Μητέρα Παρθένο!
 1. Ο Θεός κατέβηκε στη γη και ο άνθρωπος ανέβηκε στους ουρανούς!
 1. Ο αόρατος Θεός γίνεται ορατός, ως προς την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε στο πρόσωπό του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου.
 1. Εκείνος που δεν τον χωρούν τα Σύμπαντα, χωρέθηκε στην μήτρα της Αγίας Παρθένου!
 1. Χωρέθηκε στην μήτρα της Παρθένου, για να αναπλάσει, ο πλαστουργός, την καταφθαρείσαν, λόγω της παράβασης, ανθρώπινη φύση.
 1. Οι Άγγελοι στον Ουρανό αγάλλονται και πανηγυρίζουν με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου· όλη η κτίση σκιρτά και χαίρεται, γι’ Αυτόν που γεννήθηκε στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ.
 1. Με την γέννηση του Χριστού η πλάνη των ειδώλων σταμάτησε· η αμαρτία που βασίλευε έπαψε και ο Χριστός βασιλεύει στους αιώνες…
 1. Ας μην διατρίβουμε, του λοιπού αδελφοί μου, στην αμαρτία, αλλά ας επιδιώκουμε το καλό, την αρετή και τον αγιασμό· και ας μην ενασχολούμαστε στο εξής με τον αντίχριστο, τα έργα του, και τα όργανά του, αλλά μόνο με τον Χριστό!!!
 
ΚΑΛA κ’ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!
 

– Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο viber, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
– Πατήστε στο κουμπί “Viber” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και Ρωσική   έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

– Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο WhatsApp, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
– Πατήστε στο κουμπί “WhatsApp” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και   Ρωσική έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate