758 (ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ/ ΣΑΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ/ ΘΕΑΜΑΤΑ/ ΑΙΣΧΡΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ)

 
758 (ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ)
 
Αν εφαρμόζεις επακριβώς αυτά που γράφομε εδώ -εννοώ τις Πατρικές Νουθεσίες– θα δεις άμεσα την ωφέλεια που προκύπτει από την τήρησή τους (όπως και αντιστρόφως).
 
(ΣΑΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ/ ΘΕΑΜΑΤΑ/ ΑΙΣΧΡΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ)
 
Έχεις σαρκικό πόλεμο; Καλά θα κάμεις, να αποφεύγεις οποιαδήποτε θεάματα που έχουν σχέση με το σαρκικό πάθος (“εκ γαρ του οράν τίκτεται το εράν”)· ακόμα, να αποφεύγεις οποιεσδήποτε κουβέντες ή ακοές έχουν σχέση με αυτά· τέλος, να διώχνεις οποιουσδήποτε λογισμούς που αφορούν την εμπαθή ενθύμηση του αντίθετου φύλου. Και όλα αυτά, γιατί, ποτέ δεν σβύνουμε την φωτιά…με την βενζίνη!
 

- Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο viber, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
- Πατήστε στο κουμπί “Viber” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και Ρωσική   έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

– Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο WhatsApp, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
– Πατήστε στο κουμπί “WhatsApp” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και   Ρωσική έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate