ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ

 
ΑΠΟΨΙΝΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
 

 

22/08 (ημέρα Τρίτη) προς 23/08/2022:

 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
και
ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣΏρα έναρξης 19:30 και πέρας αυτής περί την 02.30 πρωινήν.

Κατά τις 18.00 (προ της Αγρυπνίας) θα έχουμε πνευματική σύναξη με τους πιστούς στο Συνοδικό της Μονής.

Σημείωση: Η Αγρυπνία θα τελεστεί στο Καθολικό της Μονής (μεγάλη Εκκλησία) και θα υπάρχει δυνατότης συμμετοχής και των πιστών.

 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate