ΕΥΡΩΠΗ, Η ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ Η ΜΕΓΑΛΗ!!!

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ…ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!!!

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!!!

 
ΕΥΡΩΠΗ, Η ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ Η ΜΕΓΑΛΗ!!!
 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ…ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!!!
 
ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!!!
 

Prime News, 18 Ιανουαρίου 2024: (πατήστε)
 
«Η πραγματικότητα γύρω μας μετατρέπεται με ταχείς ρυθμούς σε μια δυστοπική κόλαση εκφυλισμού. Προς επίρρωση, η ολλανδική οργάνωση παιδεραστών “Martijn”, η οποία προωθούσε την αποδοχή από την κοινωνία των συναινετικών σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, δεν μπορεί να τεθεί εκτός νόμου, όπως αποφάσισε ολλανδικό εφετείο που εξέταζε την υπόθεση αυτή. «Το έργο της οργάνωσης αντιτίθεται στη δημόσια τάξη, όμως δεν υπάρχει κίνδυνος διάλυσης της κοινωνίας», εξήγησε το Εφετείο του Άρνεμ-Λόιβαρντεν, στην ανακοίνωσή του. Οι Ολλανδοί παιδεραστές διεκδικούν μείωση του ορίου ηλικίας για σεξουαλικές σχέσεις, από τα 16 στα 12 χρόνια και νομιμοποίηση της παιδικής πορνογραφίας, της κτηνοβασίας και του ελεύθερου γυμνισμού σε δημόσιους χώρους!»
Με αφορμή στα όσα αναφέρονται στο πιο πάνω απόσπασμα του πρόσφατου άρθρου της Prime News, που αφορά την νομιμοποίηση “της παιδεραστίας, της παιδικής πορνογραφίας, του ελεύθερου γυμνισμού σε δημόσιους χώρους”  κ.ά., ξεχυλίζει το ποτήρι της αποστασίας, αδελφοί μου!!!
 
Ο Χριστός είναι ξεκάθαρος στην αγάπη που έχει για τα παιδιά αλλά και το ύψος στο οποίο τα ανεβάζει. Είναι επίσης κάθετος εναντίον οιουδήποτε σκανδαλισμού των μικρών και αδυνάτων!!!
 
«Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπεν αυτοίς· άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με, και μη κωλύετε αυτά (=μην τα εμποδίζετε)· των γαρ τοιούτων (=των μικρών παιδιών δηλ. που είναι αθώα και άκακα) εστίν η βασιλεία του Θεού. 15 αμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν. 16 και εναγκαλισάμενος αυτά κατηυλόγει τιθείς τας χείρας επ’ αυτά» (Μάρκ. 10, 14-16).
 
Και λίγο πιο πίσω:
«Ος αν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, καλόν εστιν αυτω μάλλον (=καλύτερα θα ήταν γι’ αυτόν) ει περίκειται λίθος μυλικός περί τον τράχηλον αυτού και βέβληται εις την θάλασσαν (=να δέσει μια πέτρα στον λαιμό του και να πέσει στην θάλασσα) (Μάρκ. 9, 42)».
 
Αυτά, σε ό,τι αναφέρεται στην τεκνοθεσία παιδιών από ομόφυλα “ζευγάρια”, καθώς και στην προσπάθεια νομιμοποίησης της παιδεραστίας(!!!)
 
Σύμφωνα με τα πιο πάνω λόγια του Χριστού, τι άραγε περιμένει τους τοιούτους;;;
 
Ας δούμε τώρα, τι αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός στον μαθητή Του απόστολο Ιωάννη, κατά την εξορία του (του Ιωάννου) στο σπήλαιο της Πάτμου, το γνωστόν ως Σπήλαιον της Αποκαλύψεως.
 
Στην Αποκάλυψη αυτή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ομιλεί για την “πόρνη Βαβυλώνα την μεγάλη” (το όνομα της, βέβαια, είναι συμβολικό).
 
Η μεγάλη πόρνη Βαβυλώνα, σήμερα, αδελφοί μου, είναι η Ευρώπη (και η συνακόλουθή της Αμερική).
 
Αυτή δίνει να πιούν οι άρχοντες και τα κράτη της γης από το ποτήρι της, το οποίο είναι γεμάτο από βδελύγματα, όπως, λ.χ. Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, Ο ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ, Η ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ, Η ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ, Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ και όσα άλλα ακολουθούν…
 
Όλα τα κακά μάς ήρθαν, με την ένταξή μας στην μεγάλη αυτή πόρνη, που ονομάζεται Ευρώπη! Ξένες κουλτούρες, ξένες συνήθειες, άγνωστες στην καθ’ ημάς Ανατολή (την Ορθόδοξη Κύπρο μας και γενικότερα την Ελλάδα μας).
 
Αυτοί, οι Ευρωπαίοι, μας λένε και μας ρυθμίζουν στο πώς πρέπει να ζούμε και να διάγουμε, ποιο να είναι το ήθος και ο πολιτισμός μας, τι να διδάσκουμε στα παιδιά και τους νέους μας, τι είναι “ηθικό” και τι όχι, πού έγκειται η “επιτυχία” και η “ευτυχία” (και εννοούν τα χρήματα, την δόξα, τις ηδονές…)· αυτοί μας “διδάσκουνποιο πρέπει να είναι για μας το επιθυμητό και ποιους στόχους να βάζουμε για το μέλλον, καθώς επίσης, ποιος είναι ο “θεός” τους… (άλλος, βέβαια, από τον Τριαδικό αληθινό Θεό μας). Αυτοί είναι που έκαναν το ανώμαλο “ομαλό”, το εγκληματικό “επιτυχές”, το άθεο “προοδευτικό”, το ανήθικο “ηθικό”, το πρόστυχο “ευγενές”· αυτοί είναι που θεσμοθέτησαν τον “γάμο” και την “τεκνοθεσία” των Ομοφυλόφιλων· αυτοί είναι που την πορνεία, την μοιχεία, την ελεύθερη συμβίωση, την πορνογραφία (ακόμα και την παιδο-πορνογραφία), την ομοφυλοφιλία, την παιδεραστία, την κτηνοβασία, όλα αυτά, τα έκαναν νόμιμες και θεμιτές σεξουαλικές επιλογές…
 
Με όλα αυτά η μεγάλη πόρνη Ευρώπη γεμίζει το ποτήρι της, από το οποίο δίνει να πιούν οι “βασιλείς της γης”, οι Αρχηγοί των Κρατών και μαζί με αυτούς και οι υπήκοοι των κρατών τους…
 
Όμως, η οργή του Θεού, για τα βδελυκτά αυτά έργα της, καθώς και το τέλος της, δεν θα αργήσουν να έλθουν!
 
Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, έγιναν μέσα στην Ευρώπη· και αν γίνει και τρίτος παγκόσμιος, και αυτός μέσα στην Ευρώπη θα γίνει!
Οι χώρες της (και δη οι μεγάλες) θα φαγωθούν αναμεταξύ τους και μαζί τους θα πέσει και η Ευρωπαϊκή αυτή λεγόμενη Ένωση!
 
Διαβάστε τώρα, τι λέει η Αποκάλυψη γι’ αυτή την μεγάλη πόρνη και ποιο θα είναι το τέλος της:
 
Αποκάλυψη κεφ. 14, στίχ. 8:
«8 Και άλλος δεύτερος άγγελος ηκολούθησε λέγων· έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, ή (=η οποία) εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότικε (=έδωσε να πιούν) πάντα έθνη».
 
Αποκάλυψη κεφ. 16, στίχ. 19:
«19 Και εγένετο η πόλις η μεγάλη (=γράφε, Ευρώπη) εις τρία μέρη, και αι πόλεις των εθνών έπεσαν. και Βαβυλών η μεγάλη εμνήσθη ενώπιον του Θεού δούναι αυτη το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού (=του Θεού)».
 
Αποκάλυψη κεφ. 17, στίχ. 4-5, 7:
«4 Και η γυνή ην…έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τη χειρί αυτής, γέμον βδελυγμάτων (=ακαθαρσιών, βλασφημιών, ασελγειών) και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης, 5 και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη, η μήτηρ των πορνών και των βδελυγμάτων της γης…. 7 Εγώ ερώ σοι το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου (=αντίχριστος) του βαστάζοντος αυτήν».
 
Αποκάλυψη κεφ. 18, στίχ. 1-3, 9-10, 21:
«Μετά ταύτα είδον άλλον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίσθη εκ της δόξης αυτού, 2 και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγων· έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη (=γράφε, Ευρώπη), και εγένετο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μεμισημένου· 3 ότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής πέπωκαν (=ήπιαν) πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης μετ’ αυτής επόρνευσαν, και οι έμποροι της γης εκ της δυνάμεως του στρήνους αυτής (=ασελγείς πόθους της) επλούτησαν. 4 Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν· έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ίνα μη συγκοινωνήσητε ταις αμαρτίαις αυτής, και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε· 5 ότι εκολλήθησαν αυτής αι αμαρτίαι άχρι του ουρανού, και εμνημόνευσεν ο Θεός τα αδικήματα αυτής. 6 απόδοτε αυτη ως και αυτή απέδωκε, και διπλώσατε αυτη διπλά κατά τα έργα αυτής (=ένεκα και σύμφωνα με τα κακά της έργα)· εν τω ποτηρίω ω εκέρασε, κεράσατε αυτη διπλούν. 7 όσα εδόξασεν εαυτήν και εστρηνίασε, τοσούτον δότε αυτη βασανισμόν και πένθος. ότι εν τη καρδία αυτής λέγει, ότι κάθημαι καθώς βασίλισσα και χήρα ουκ ειμί και πένθος ου μη ίδω, 8 δια τούτο εν μια ημέρα ήξουσιν αι πληγαί αυτής, θάνατος και πένθος και λιμός, και εν πυρί κατακαυθήσεται· ότι ισχυρός Κύριος Θεός ο κρίνας αυτήν. 9 και κλαύσουσιν αυτήν και κόψονται επ’ αυτη οι βασιλείς της γης οι μετ’ αυτής πορνεύσαντες και στρηνιάσαντες, όταν βλέπωσι τον καπνόν της πυρώσεως (=της κατάκαυσης) αυτής, 10 από μακρόθεν εστηκότες δια τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· ουαί ουαί (=αλλοίμονο), η πόλις η μεγάλη Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, ότι μια ωρα ήλθεν η κρίσις σου (=δηλ. το τέλος σου διά της καταδίκης σου)…..21 Καί ήρεν είς άγγελος ισχυρός λίθον ως μύλον μέγαν και έβαλεν εις την θάλασσαν λέγων· ούτως ορμήματι βληθήσεται Βαβυλών η μεγάλη πόλις, και ου μη ευρεθή έτι (=θα εξαφανισθεί)».
 
Αλλά, τι θα γίνει με αυτούς που πίνουν από τα βδελύγματα της πόρνης Βαβυλώνος; (δηλ. της Ευρώπης;) και συγκοινωνούν με τα έργα αυτής; (ιδού το χάραγμα του θηρίου!).
Μας το διευκρινίζει η Αποκάλυψη:
 
Αποκάλυψη κεφ. 14, στίχ. 9-11:
«9 Και άλλος άγγελος τρίτος ηκολούθησεν αυτοίς λέγων εν φωνή μεγάλη· ει τις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί την χείρα αυτού (σ.σ. όλα είναι συμβολικά), 10 και αυτός πίεται εκ του οίνου του θυμού του Θεού του κεκερασμένου ακράτου (σ.σ. δηλ. θα είναι αμείωτος και υπερμέγιστος ο θυμός του Θεού) εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και βασανισθήσεται εν πυρί και θείω (σ.σ. ας θυμηθούμε παρόμοιόν τι με τα Σόδομα και τα Γόμορρα) ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. 11 και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει, και ουκ έχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυκτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού, και ει τις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος (σ.σ. δηλ. του χαρακτήρα) αυτού».
 
Tι γίνεται, τώρα, με τους πιστούς;
Μας το είπε πιο πάνω:
Αποκάλυψη κεφ. 14, στίχ. 9-11:
«4 Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν· έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ίνα μη συγκοινωνήσητε (=να μην γίνετε κοινωνοί και συμμέτοχοι) ταις αμαρτίαις αυτής, και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε (=για να γλυτώσετε από τα κακά, τις πληγές, που θα έρθουν σ’ αυτούς που ακολουθούν την μεγάλη πόρνη)».
 
Και πιο κάτω:
Αποκάλυψη κεφ. 15, στίχ. 1-3:
«1 Και είδον άλλο σημείον εν τω ουρανω μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους επτά έχοντας πληγάς επτά τας εσχάτας, ότι εν αυταίς ετελέσθη (=πραγματοποιήθηκε και τελείωσε) ο θυμός του Θεού. 2 και είδον ως θάλασσαν υαλίνην μεμιγμένην πυρί, και τους νικώντας (σ.σ. δηλ. τους πιστούς) εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού εστώτας επί την θάλασσαν την υαλίνην, έχοντας τας κιθάρας του Θεού. 3 και άδουσι την ωδήν Μωϋσέως του δούλου του Θεού και την ωδήν του αρνίου λέγοντες· μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ· δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί σου, ο βασιλεύς των εθνών».
 
Επίσης,
Αποκάλυψη κεφ. 19, στίχ. 68:
«6 Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων· αλληλούϊα· ότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ. 7 χαίρωμεν και αγαλλιώμεθα και δώμεν την δόξαν αυτω, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού (=η Εκκλησία) ητοίμασεν (=ευτρέπισεν) εαυτήν. 8 και εδόθη αυτη ίνα περιβάληται βύσσινον λαμπρόν καθαρόν· το γαρ βύσσινον τα δικαιώματα των αγίων εστί. 9 Και λέγει μοι (σ.σ. του Ευαγγελιστή Ιωάννου)· γράψον, μακάριοι οι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου κεκλημένοι. και λέγει μοι· ούτοι οι λόγοι αληθινοί του Θεού εισι».
 
Έτσι έχουν τα πράγματα, αδελφοί μου!
Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω…
 
Διά την Ιερά Μονή Τροοδιτίσσης
Πρωτοσύγκελλος Δαμασκηνός
tag: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ   ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 

- Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο viber, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
- Πατήστε στο κουμπί “Viber” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και Ρωσική   έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

– Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο WhatsApp, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
– Πατήστε στο κουμπί “WhatsApp” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και   Ρωσική έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate