612 (ΧΡΙΣΤΟΣ)

612 (ΧΡΙΣΤΟΣ)
 
Άγνωστος ο συντάκτης.
Μου έστειλαν το πιο κάτω και, επειδή μου άρεσε, το μεταφέρω στην αγάπη σας.
….
 • Στη Χημεία, Αυτός μετέτρεψε το νερό σε κρασί…
 • Στη Βιολογία, γεννήθηκε χωρίς να έχει συλληφθεί στη κοιλία της μητέρας Του με τον φυσικό τρόπο…
 • Στη Φυσική, διέψευσε το νόμο της βαρύτητας, όταν περπάτησε πάνω στα κύματα και όταν ανελήφθη στους ουρανούς…
 • Στην Οικονομία, απέρριψε τη θεωρία των Μαθηματικών όταν τάισε 5.000 άτομα έχοντας μόνο πέντε άρτους και δύο ψάρια και στο τέλος ακόμα περίσσεψαν και δώδεκα κοφίνια γεμάτα…
 • Στην Ιατρική, θεράπευσε αρρώστους, παράλυτους και τυφλούς χωρίς να τους χορηγήσει κανένα φάρμακο…
 • Η Ιστορία μίλησε για Αυτόν πριν και μετά από Αυτόν…
 • Αυτός είναι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος…
 • Αυτός ονομάσθηκε Θαυμαστός, Σύμβουλος, Άρχοντας Ειρήνης, Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων…
 • Καθώς είναι γραμμένο στην Βίβλο ότι κανένας δεν φτάνει στον Πατέρα τον ουράνιο παρά μονάχα δια μέσω Αυτού. Αυτός είναι η μόνη οδός.
 • Επομένως: Ποιός είναι Αυτός?
 • Αυτός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.
 • Αυτός δεν είχε δούλους και παρόλα αυτά τον καλούσαν Κύριο.
 • Δεν είχε κανέναν τίτλο σπουδών και ωστόσο τον αποκαλούσαν Διδάσκαλο.
 • Δεν είχε φάρμακα αλλά τον καλούσαν Γιατρό ψυχών και σωμάτων.
 • Δεν είχε στρατό κι όμως οι βασιλιάδες τον φοβόντουσαν.
 • Δεν νίκησε ποτέ στρατιωτικές μάχες και παρόλα αυτά κατέκτησε τον κόσμο.
 • Δεν διέπραξε κάποιο έγκλημα κι όμως σταυρώθηκε.
 • Ετάφη και παρόλα αυτά ζει…
Είναι τιμή μου να υπηρετώ Αυτόν τον Κύριο!!!
 
Κύριε ελέησον ημάς!
Χριστός Ανέστη!!!
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate