718 (ΕΥΧΗ/ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ/ ΠΙΣΤΗ/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ)

 
718 (ΕΥΧΗ/ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ/ ΠΙΣΤΗ/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ)
 
Η επανάληψη, αδελφοί μου, είναι μήτηρ της μαθήσεως:
 
Το να λέγουμε συνεχώς την ευχή και να πιστεύουμε ότι ο καλός Θεός θα τακτοποιήσει τα θέματά μας, ένα προς ένα, είναι καλό και θεάρεστο. Όπως και το άλλο∙ να πιστεύουμε δηλ. ότι αυτά που λέγονται στις Ακολουθίες γίνονται, πραγματοποιούνται και βιώνονται, είναι κλειδιά που πολύ μας βοηθούν πολύ στην πνευματική μας ζωή και πορεία…
 
Όταν π.χ. ψάλλουμε στην Εκκλησία, “σήμερον κρεμμάται επί ξύλου….”, να πιστεύουμε ότι μαζί Του σταυρώνουμε κι εμείς τον εαυτό μας, με τα πάθη και τις σαρκικές του επιθυμίες· και να πιστεύουμε ότι τελικά θα μας το δώσει…. (συνυπουργούντων, βεβαίως, και συνεργούντων και ημών των ιδίων).
 
Όταν λέμε, “υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως….και ανάγκης….” να πιστεύουμε ότι γίνεται (θα εφαρμοστεί δηλ. και σε μας), και ότι θα μας γλυτώσει από κάθε πειρασμό και ανάγκη…
 
Με την πίστη, λοιπόν, αυτή να βιώνουμε, να ζούμε όλα όσα λέγονται, τόσο στην Εκκλησία -διά των ιερών Ακολουθιών– όσο και κάθε ημέρα και ώρα διά της περιεκτικής και πολυδύναμης Ευχής του Ιησού, όπως αναλύσαμε και σε προηγούμενες Πατρικές Νουθεσίες.
 
Την πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ζει κανείς ανάλογα με τον βαθμό της καθαρότητός του, αλλά και της ταπείνωσής του! Την βιώνει όσο την ζει…
 
Έχει πολλά μυστήρια η πνευματική ζωή, και πολλές πνευματικές ηδονές…
Ο πνευματικός άνθρωπος ζει καθημερινά ένα πανηγύρι, θα μας έλεγε και ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης!
 
Όλα τα πιο πάνω, τα ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους μας!
 
Ο Χριστός και η Παναγία μητέρα Του να είναι πάντα μαζί μας!
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate