764 (ΠΑΙΔΙΑ/ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ/ ΑΠΛΟΤΗΤΑ/ ΠΙΣΤΗ)

764 (ΠΑΙΔΙΑ/ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ/ ΑΠΛΟΤΗΤΑ/ ΠΙΣΤΗ)

Μέσα στις τόσες ανησυχίες, τα άγχη και τους φόβους, με τα οποία κυριαρχούμαστε εμείς οι άνθρωποι, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να πλησιάσουμε τον Θεό με φρόνημα νηπίου! (μικρού παιδιού!)

Το ευτελές και αδύνατο σώμα του νηπίου (ή αυτού που έχει φρόνημα μικρού παιδιού) είναι καλυμμένο με ένα άλλο αόρατο ένδυμα, την χάρη και την κρυφή φροντίδα του Θεού Πατέρα.

Λέει και ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος: “Προσέγγισε τον Θεό με φρόνημα μικρού παιδιού, και έτσι βάδιζε τον δρόμο σου ενώπιόν Του, για να αξιωθείς να νοιώσεις την πατρική εκείνη φροντίδα, που νοιώθουν τα μικρά παιδιά, εκ μέρους των γονιών τους”.

Κάνοντας έτσι, αδελφέ μου, θα λείψουν, ή τουλάχιστον, θα ελαχιστοποιηθούν τα άγχη, οι ανησυχίες, οι φόβοι που τυχόν μας διακατέχουν.

Μας διαβεβαιώνει και ο Κύριος: “Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών” (Ματθ. 18, 3).

Και αλλού: “Άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με, και μη κωλύετε αυτά· των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού. Αμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν. Και εναγκαλισάμενος αυτά κατηυλόγει τιθείς τας χείρας επ’ αυτά” (Μάρκ. 10, 14-16).


ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ (σε μορφή Blog)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ (σε μορφή PDF/WORD)

- Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο viber, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
- Πατήστε στο κουμπί “Viber” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και Ρωσική   έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

– Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση στο κινητό σας, όταν γίνεται μια νέα Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας ή όταν   στέλνουμε κάποιο μήνυμα στο WhatsApp, εγγραφείτε στην Κοινότητα “ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ”:
– Πατήστε στο κουμπί “WhatsApp” και μετά Άνοιγμα εξωτερικής εφαρμογής. (Υπάρχει αντίστοιχο σε Αγγλική και   Ρωσική έκδοση, πατώντας στην αντίστοιχη σημαία πάνω δεξιά).

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate