721 (ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΧΡΙΣΤΟΣ/ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ/ ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ)

 
721 (ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΧΡΙΣΤΟΣ/ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ/ ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ)
 
Ο λογισμός μου μού λέει πως πιο σωστή θεώρηση της Θείας Κοινωνίας, είναι, να βλέπουμε όχι τόσο το δεδοξασμένο όντως Σώμα (μαζί με το Τίμιο Αίμα) του Κυρίου μας που μεταλαμβάνουμε, όσο η Άκρα Του Ταπείνωση, μέσω της οποίας ο Χριστός “κενώνεται” (από την Θεία δόξα Του) και κρύβεται μέσα στα Άχραντα αυτά Μυστήρια…
 
Μεταλαμβάνουμε, ναι, τον Κύριο της δόξης, που και σαν Άνθρωπος κάθεται τώρα εκ “δεξιών” της δόξης του Πατρός…
Όμως μεταλαμβάνουμε επίσης αυτό το Άχραντο και πανακήρατο Σώμα που εμπαίχθηκε, υβρίστηκε, γρονθοκοπήθηκε, μαστιγώθηκε, καρφώθηκε πάνω στον Σταυρό και, αφού έγινε η Αποκαθήλωσή Του από τον Σταυρό, έτσι καταπληγωμένο ετάφη.
 
Αυτό κοινωνούμε, αδελφοί μου… Την Άκρα Ταπείνωσή Του, που όχι μόνο καταδέχτηκε αυτά που ανάφερα πιο πάνω, αλλά και συνεχίζει όπως είπα να “κενώνεται” και να κρύβεται υπό τα είδη του καθηγιασμένου Άρτου και του καθηγιασμένου Οίνου!!!
 
Στώμεν καλώς, στώμεν μετά (ιερού) φόβου!!!
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate